0490-29045
fuktteknik@gmail.com

Energideklaration

Vi hjälper dig med energideklaration i Västervik, Oskarshamn & Jönköping.

Certifierad för energideklaration

Vi på Fuktteknik är certifierade för att utföra energideklarationer av flerfamiljshus, villor kontor mm. enligt SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Tillsammans med dig som äger byggnaden går vi igenom allt material och kända fakta om byggnaden för att få fram förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att minska energiförbrukningen. Genom att sedan genomföra dessa åtgärder kan både pengar och miljö sparas.

Bli energieffektiv!

Sedan en tid tillbaka(gällande småhus från 2009) är det lag på energideklaration av byggnader i Sverige. En energideklaration beskriver en byggnads energianvändning. Syftet är att vi ska bli mer energieffektiva och minska beroendet av importerad energi. I dag går 40 procent av den totala energianvändningen till våra byggnader. Därför är det viktigt att landets byggnader minskar onödig energianvändning.

Målet är att minska energianvändningen med 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050. Kravet på energideklaration är ett steg på vägen.

Besök Boverkets hemsida för mer information om energideklaration.