0490-29045
fuktteknik@gmail.com

Fastighetsbesiktning

Vi hjälper dig med fastighetsbesiktning  i Västervik, Oskarshamn & Jönköping.

Vi på Fuktteknik utför besiktning av hus och andra fastigheter i samband med överlåtelse. Visste du att det är du som köpare av en fastighet som har ansvaret att ta reda på eventuella skador som exempelvis fukt och mögel i fastigheten? Detta gäller även om fastigheten är besiktigat via mäklaren innan affären. Genom att låta oss besikta fastigheten innan den överlåts kan du undvika eventuella tvister med “dolda fel försäkringsbolag” och säljaren med dyra kostnader och besvär i framtiden.

Anlita en erfaren besiktningsman

Vi har lång erfarenhet av fastighets- och husbesiktningar, så kallade överlåtelsebesiktningar. En överlåtelsebesiktning innebär att en särskilt utbildad besiktningsman gör en besiktning av hus och andra fastigheter i samband med överlåtelse.

Överlåtelsebesiktning steg 2.

Husbesiktningar tar oftast mellan två och fyra timmar, under den tiden letar vår besiktningsman bland annat efter fukt, röta, mögel och träskadeinsekter. Vi ser också över huset rent byggnadstekniskt och bedömer även framtida underhållsbehov och risker. Fasad, tak och alla tillgängliga utrymmen som är krypbara och kan nås via befintliga öppningar undersöks, exempelvis torpargrunder, källare, vrår och vindar. Självklart ingår det alltid fuktmätning och håltagning i så kallade riskkonstruktioner i våra husbesiktningar, samt indikationsmätning av fukt i våtutrymmen.

Arvodet för denna tjänst är 8 200 kr inklusive moms och resa.

Överlåtelsebesiktning steg 2 plus.

Detta är samma besiktning som ovan men här ingår även en okulär erfarenhetsmässig besiktning av installationer såsom ventilation, vatten och avloppsledningar elinstallationer och brandskydd.

Arvodet för denna tjänst är 9 700 kr inklusive moms och resa.

Ovanstående besiktningar kan kombineras med ansvarsförsäkringar får säljaren så kallade dolda fel försäkringar. För mer information gällande ansvarsförsäkringar kontakta oss för mer information.

Överlåtelsebesiktning av näringsfastighet.

Vi utför även besiktningar av kommersiella byggnader i samband med överlåtelser. Detta kan gälla såväl mindre flerfamiljshus till hela fastighetsbestånd, samt kontors- och industribyggnader. Inget uppdrag är för stort eller för litet.

Arvodet för denna tjänst varierar med uppdragets storlek och komplexitet. Kontakta oss för mer information.

Utförligt protokoll upprättas efter varje besiktning

Efter besiktningen upprättar din besiktningsman ett skriftligt besiktningsprotokoll. Där finns uppgifter om hur byggnaden är uppförd, fakta om fastigheten, beskrivning av fel och brister samt en riskanalys. I protokollet finns även uppgifter om vilka handlingar som har granskats i samband med besiktningen samt eventuella rekommendationer om fortsatt teknisk utredning.