0490-29045
fuktteknik@gmail.com

Fukt & Mögelutredning

Vi hjälper dig med fukt & mögel i Västervik, Oskarshamn & Jönköping.

Om du misstänker att du har fukt eller mögel i din fastighet är det viktigt att detta utreds genom en fukt- och mögelutredning. Vi hjälper dig som är byggkonsult, byggentreprenör, fastighetsägare såväl som förvaltare, försäkringsbolag, mäklare eller privatperson med utredningar av fukt och mögel i fastigheter. Kanske måste du torka en nybyggnation, åtgärda fuktskador i ett badrum, avlägsna mögel på kontoret, bygga om en fastighet på bästa sätt eller hålla rätt luftfuktighet på lagret? Oavsett vad, kan vi på Fuktteknik bistå med sakkunnig expertis.

Att upptäcka fukt och mögel

Det är viktigt att i ett tidigt stadie upptäcka och avlägsna fukt- och mögelskador eftersom fukt och mögel i en fastighet snabbt kan bli ett dyrt problem. Det är också viktigt att åtgärda ur en hälsosynpunkt. Att vistas i en fukt- eller mögelskadad fastighet kan vara mycket riskfyllt och orsaka bestående problem med hälsan.

Vissa fall av fukt och mögelskador är enklare att upptäcka än andra. Många gånger reagerar de som bor eller vistas i fastigheten på en märklig lukt som inte verkar ge med sig. Om det inte finns någon lukt kan det vara betydligt svårare att upptäcka problem med fukt och mögel. Därför är det viktigt att göra en fuktutredning/mögelutredning om du eller någon som vistas mycket i fastigheten upplever återkommande huvudvärk, problem med luftrören eller att man helt enkelt inte mår bra.

Fuktutredning & Mögelutredning

Vi erbjuder utredningar och konsulttjänster med hjälp av högteknologisk utrustning. Vår personal är utbildad i det senaste inom mätteknik, materialkunskap, fuktutbredning, regler och förordningar. Under en fukt- och mögelutredning åker vi ut och granskar fastigheten. Vi letar efter eventuella synliga fuktskador och mögel. I de fall vi inte kan se några direkt synliga skador går vi vidare med fuktmätning och provtagning. Med hjälp av en fuktmätning kan vi mäta mängden fukt i rummet och se över luftfuktigheten. Vi tar även prover på rumsdamm och andra luftprover som kan visa om det finns kemiska ämnen i fastigheten som måste åtgärdas. Vi samarbetar med ett av landets främsta laboratorium som utför analyser på såväl material som DNA-prov på rumsdamm för kontroll av inomhusmiljö. När fuktutredningen är klar kommer vi med ett åtgärdsförslag så att problemet kan åtgärdas.

Vi kan bland annat erbjuda:

  • Utredning av fukt och mögel
  • Mögel och luftanalyser
  • Fuktsakkunnig vid ny- och ombyggnader
  • Byggtorkning, byggvärme och fuktmätning vid såväl nyproduktion som ombyggnad
  • Skadeutredning av sjuka bostäder, arbetsplatser och offentlig miljö
  • Utbildning i fuktrelaterade frågor
  • Vi utför även utredningar och bistår som sakkunniga i samband med tvister gällande
    fel i fastigheter och dylikt.