0490-29045
fuktteknik@gmail.com

Fuktskadesanering

Vi hjälper dig med fuktskadesanering i Västervik, Oskarshamn & Jönköping.

 

Fukt ska bekämpas snabbt

Vid alla typer av fuktskador är det viktigt att snabbt sätta in rätt åtgärd. Annars är risken stor för mögel, röta och dålig lukt.

När du anlitar Fuktteknik gör vi alltid en utförlig fuktbesiktning med åtgärdsbestämning. Vi har lösningar på alla fuktproblem, vare sig det gäller en rejäl översvämning eller en fuktig källare.

Även nybyggen kan behöva fuktsaneras

Vid nybyggnationer blir det alltid en hel del fukt som måste avlägsnas. Ofta har man inte tid att vänta på att det naturligt ska torka upp, utan behöver specialisthjälp.

Fuktteknik har kunskapen, erfarenheten och de redskap som behövs för en effektiv byggtorkning. När all fukt avlägsnats från bygget får kunden ett dokumenterat mätvärde, ett papper som garanterar att bygget är fritt från fukt. Därmed minskar risken för mögel och andra otrevliga överraskningar.

Vi utför även fuktskadebesikningar åt försäkringsbolag.