0490-29045
fuktteknik@gmail.com

Underhållsplaner

Vård och underhållsplaner för bostäder

Vi på Fuktteknik lägger upp vård och underhållsplaner för alla typer av byggnader som t ex villor mindre hyresfastigheter större fastighetsbestånd och bostadsrättsföreningar och liknande. Även industribyggnader och lantbrukets ekonomibyggnader och bostadshus. Vi hjälper Er att besikta, kontrollera och se över vad som behöver åtgärdas på fastigheten. Efter besiktningen lägger vi tillsammans upp en plan för kommande åtgärder och prioriterar det som är viktigast att åtgärda först.

Med många års erfarenhet inom branschen vet vi hur viktigt det är att fastighetsunderhållet ej blir eftersatt med mycket stora framtida kostnader. Att regelbundet kontrollera och underhålla byggnader är mycket lönsamt. Om underhållet blir eftersatt riskeras mycket höga kostnader i framtiden. Det som kostar några tusenlappar i dagsläget kan kosta flera hundra tusen om bara några år. Genom regelbundna vård och underhållsplaner för bostäder och övriga byggnader kan du som fastighetsägare, fastighetsansvarig eller ansvarig för en bostadsrättsförening känna dig trygg i att fastigheten vårdas och underhålls på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Vård och underhållsplaner för fastigheter under en 10-års period.
Vi erbjuder vård och underhållsplaner för bostäder och övriga byggnader under en 10-års period. Under denna tid ser vi till att förebygga och åtgärda eventuella problem i fastigheten. Bland det första vi gör när vi lägger upp en vård och underhållsplan är att göra en besiktning av fastigheten. Vi kontrollerar byggnadens allmänna underhållsbehov med bland annat tak, fasader, fönster, grundläggning, tätskikt dränering och andra riskfaktorer. Om vi upptäcker att någonting är fel redan i det här stadiet kommer vi överens om hur vi ska åtgärda detta på bästa vis. Efter besiktningen lägger vi stor vikt vid eventuella brister i fastigheten som skulle kunna orsaka problem med fukt och mögel i framtiden. Vi går igenom lösningar och prioriterar vad som är viktigast att åtgärda först. Det kan röra sig om exempelvis stambyten, byta tak eller byta fönster. Tillsammans lägger vi sedan upp en plan för framtida underhåll av fastigheten.

Tveka inte att kontakta oss – Vi hjälper dig att fatta rätt beslut i underhållsarbetet med fastigheten!